ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G186216L1
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH4G

999TVC
PCN | MDDS