ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

999M0W
PCN
999M5J
PCN
999M5N
PCN
999M5T
PCN