ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

999M0W
PCN | MDDS
999M5J
PCN | MDDS
999M5N
PCN | MDDS
999M5T
PCN | MDDS
999M5V
PCN | MDDS
999M68
PCN | MDDS