ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G182471
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN/MDDS

99A39N
PCN | MDDS