ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

ดาวน์โหลด Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด กราฟิก® Intel® - ไดรเวอร์ Windows® 10 DCH

ดาวน์โหลด Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

ดาวน์โหลด เครื่องมือวินิจฉัย® Intel® Processor