ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

99A2N5
PCN | MDDS
99A2NJ
PCN | MDDS
99A2NZ
PCN | MDDS
99A2P0
PCN | MDDS
99A2P1
PCN | MDDS