ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH8U

999WPA
PCN | MDDS
99A32A
PCN | MDDS
99A32C
PCN | MDDS