ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGKV

999K46
PCN | MDDS

SRJ7R

999X7M
PCN | MDDS