ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® ® NUC

Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ NUC9QN

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Realtek* High Definition Audio for Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) พร้อมIntel® Optane™เทคโนโลยีเพื่อ Intel® NUC