ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

BIOS Update [QXCFL579]

Intel® Chipset Device Software for NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit for NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for NUC9QN

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC