ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH72

999W4G
PCN | MDDS
99A0V7
PCN | MDDS
99A100
PCN | MDDS
99A5FP
PCN | MDDS
99A5FW
PCN | MDDS