ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRH72

999W4G
PCN
99A0V7
PCN
99A100
PCN
99A5FP
PCN
99A5FW
PCN