ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH74

999W4V
PCN | MDDS
99A0VF
PCN | MDDS
99A0VZ
PCN | MDDS