ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8i3PNH, no cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC8I3PNH
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$323.62

Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8i3PNH,IN cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC8I3PNH5
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$326.08

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999KTR
PCN | MDDS
99A6F6
PCN