ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999L0T
PCN | MDDS
999L10
PCN | MDDS
99A6F4
PCN