ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® ® NUC

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Serial IOไดรเวอร์ของ Intel® NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUCi3PN

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN for Windows Server 2019 และ Windows 10 IoT Enterprise

Intel® Management Engine Interfaceไดรเวอร์ของ NUC8v7PN, NUC8v5PN

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN