ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ NUC8vPN

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น 10 ของ Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® HD Graphics Driver Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN for Windows Server 2019 และ Windows 10 IoT Enterprise

ดาวน์โหลด Intel® Management Engine Interfaceไดรเวอร์ของ NUC8v7PN, NUC8v5PN