ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Watchdog Timer Utility

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Management Engine Interface Driver for NUC8v7PN, NUC8v5PN

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for NUC8vPN

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 64-bit for NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN for Windows Server 2019 and Windows 10 IoT Enterprise