ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRGSH

999LZF
PCN | MDDS
999PND
PCN | MDDS
999PNK
PCN | MDDS