ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Easy Streaming Wizard

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

Intel® Performance Maximizerสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรี่ส์