ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

999M8V
PCN | MDDS
999M93
PCN | MDDS
999M95
PCN | MDDS