ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS [CBWHL357]

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element