ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยีIntel® Optane™สําหรับ Intel® NUC Element

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC 8 Compute Element