ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
6909195095

ข้อมูล PCN

999L5N
PCN