ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัพเดต BIOS [SNADL357]

ไดรเวอร์การ์ด SD Realtek* สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SNK

ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับชุดผู้ใช้ที่จริงใจ Intel® NUC 12 และ Mini PC - NUC12SN

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows 11* for Intel® NUC 12 Enthusiast Kit & Mini PC - NUC12SN