ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

99AC0M
PCN | MDDS
99AC0P
PCN | MDDS
99AC0R
PCN | MDDS
99AC0X
PCN | MDDS