ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999LT5
PCN | MDDS
999LT6
PCN | MDDS
999LT7
PCN | MDDS
999LT8
PCN | MDDS
999LT9
PCN | MDDS