ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999LTA
PCN | MDDS
999LTC
PCN | MDDS
999LTD
PCN | MDDS
999LTF
PCN | MDDS
999LTG
PCN | MDDS
999LTJ
PCN | MDDS