ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999LTA
PCN
999LTC
PCN
999LTD
PCN
999LTF
PCN
999LTG
PCN
999LTJ
PCN