ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999MC2
PCN | MDDS
999MC3
PCN | MDDS
999MC4
PCN | MDDS
999MC5
PCN | MDDS