ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999MAJ
PCN | MDDS
999MAK
PCN | MDDS
999MAL
PCN | MDDS
999MAM
PCN | MDDS
999MAT
PCN | MDDS