ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Compute Module HNS2600BPSR, Single

รหัสการสั่งซื้อ
HNS2600BPSR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

986117
PCN | MDDS