ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

986115
PCN | MDDS