ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ของ ITA Tech* Consumer Infrared (CIR) ® Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) พร้อมIntel® Optane™เทคโนโลยีเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ของการ์ด Realtek* 9884 ® NUC

ไดรเวอร์ Realtek* High Definition Audio for Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8i7IN, NUC8i5IN