ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8CCH & NUC8CCHB

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8CCHK & NUC8CCHB

Intel® Trusted Execution (Intel® TXE) Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC8CCH & NUC8CCHB

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8CCH & NUC8CCHB

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 for Intel® NUC Products

Intel® NUC Watchdog Timer Utility