ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRFAD

999C3M
PCN
999DLC
PCN
999DLJ
PCN

SRG12

999H2D
PCN