ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999DKA
PCN | MDDS
999DKC
PCN | MDDS
999DKD
PCN | MDDS
999DKF
PCN | MDDS
999DKG
PCN | MDDS
999DKH
PCN | MDDS