ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ NUC9QN

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ยูทิลิตี้ตัวจับเวลา Intel® NUC Watchdog

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น 10 ของ Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงแบบ Realtek * สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Software สําหรับ NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

ดาวน์โหลด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยี Intel® Optane™สําหรับ Intel® NUC