ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

อัพเดต BIOS [QXCFL579]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับชุดผู้ที่ชื่นชอบ Intel® NUC 9 - NUC9ixQNX และ NUC9vQNX

Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Kits - NUC9QNX

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Windows® 10 64-bit for NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC