ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999DNJ
PCN | MDDS
999DNK
PCN | MDDS
999DNL
PCN | MDDS
999DNM
PCN | MDDS
999DNN
PCN | MDDS
999DNP
PCN | MDDS