ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1255.11
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1257.57
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1257.57
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ UK cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX3
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1257.57
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ AU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX4
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1257.57
CCATS
G157815L2

Intel® NUC 9 Pro Kit, NUC9V7QNX, w/ CN cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BKNUC9V7QNX6
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1257.57
CCATS
Z1651893

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999DNJ
PCN | MDDS
999DNK
PCN | MDDS
999DNL
PCN | MDDS
999DNM
PCN | MDDS
999DNN
PCN | MDDS
999DNP
PCN | MDDS