ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999DNJ
PCN
999DNK
PCN
999DNL
PCN
999DNM
PCN
999DNN
PCN
999DNP
PCN