ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Bulk Intel® NUC 7 Business, a mini PC with Intel® Core™ i5 vPro® Processor, 256GB SSD, 8GB RAM and Windows® 10 Pro for Intel Unite®, US cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNKPC1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$767.19

Bulk Intel® NUC 7 Business, a mini PC with Intel® Core™ i5 vPro® Processor, 256GB SSD, 8GB RAM and Windows® 10 Pro for Intel Unite®, EU cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNKPC2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$767.19

Bulk Intel® NUC 7 Business, a mini PC with Intel® Core™ i5 vPro® Processor, 256GB SSD, 8GB RAM and Windows® 10 Pro for Intel Unite®, US cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNKPU1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$767.19

Bulk Intel® NUC 7 Business, a mini PC with Intel® Core™ i5 vPro® Processor, 256GB SSD, 8GB RAM and Windows® 10 Pro for Intel Unite®, EU cord, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNKPU2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$767.19

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

9999HK
PCN
9999HV
PCN
999JKL
PCN
999JKN
PCN