ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

985897
PCN | MDDS
985927
PCN | MDDS
985942
PCN | MDDS
985952
PCN | MDDS
999ADP
PCN | MDDS