ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

985897
PCN
985927
PCN
985942
PCN
985952
PCN
999ADP
PCN