ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999LRW
PCN
999LRX
PCN
999LRZ
PCN
999LT0
PCN
999LT3
PCN
999LT4
PCN