ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999LRW
PCN | MDDS
999LRX
PCN | MDDS
999LRZ
PCN | MDDS
999LT0
PCN | MDDS
999LT3
PCN | MDDS
999LT4
PCN | MDDS