ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 10 Performance Mini PC with Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 16GB Intel® Optane™ Memory, Windows® 10, w/ EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BXNUC10I7FNHJA2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$873.66

Intel® NUC 10 Performance Mini PC with Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 16GB Intel® Optane™ Memory, Windows® 10, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BXNUC10I7FNHJA
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$871.19

Intel® NUC 10 Performance Mini PC with Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 16GB Intel® Optane™ Memory, Windows® 10, w/ UK cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BXNUC10I7FNHJA3
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$873.66

Intel® NUC 10 Performance Mini PC with Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 16GB Intel® Optane™ Memory, Windows® 10, w/ US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BXNUC10I7FNHJA1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$873.66

Intel® NUC 10 Performance Mini PC with Intel® Core™ i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 16GB Intel® Optane™ Memory, Windows® 10, w/ AU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BXNUC10I7FNHJA4
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$873.66

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999MA4
PCN | MDDS
999MA5
PCN | MDDS
999MA6
PCN | MDDS
999MA7
PCN | MDDS
999MA8
PCN | MDDS