ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999MA4
PCN
999MA5
PCN
999MA6
PCN
999MA7
PCN
999MA8
PCN