ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด เครื่องมืออินทิ®เฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ NUC10ixFN

ดาวน์โหลด อัปเดต BIOS [FNCML357]

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เพื่อ NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

ดาวน์โหลด ตัวควบคุมการส่งมอบพลังงานชนิด USB Type C® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น 10 ของ Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® NUC

ดาวน์โหลด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด ชุดโปรแกรมควบคุม INF สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เครื่องอ่านการ์ด genesys * สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ของ ITA Tech* Consumer Infrared (CIR)® Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงแบบ Realtek * สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Serial IO Driver for Intel® NUC

ดาวน์โหลด โปรแกรมการจัดการจาก Intel®ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคสําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Software for NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3รุ่นเก่าของ Windows® 10 ใน Intel® NUC