ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999JG4
PCN
999JJV
PCN
999JV2
PCN
999JVW
PCN
999JWG
PCN
999KCZ
PCN