ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit & Windows 11* for Intel® NUC Kits - NUC8i7HNK & NUC8i7HVK

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY และ NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PC - NUC8i7HNK & NUC8i7HVK

ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC Kits และ Mini PCS - NUC8i7HNK & NUC8i7HVK

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ไดร์เวอร์ SD Card Reader สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

USB Type C Power Delivery Controller for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC8i7HVK & NUC8HNK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

ไดรเวอร์ Intel Serial IO สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® Server 2016 for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK