ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft* Windows* 11

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 and Windows* 11 on the 11th Generation Intel® NUC Products.