ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G149950
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN/MDDS

958880
PCN | MDDS
986009
PCN | MDDS