ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRD1V

980656
PCN

SRD1W

980657
PCN

SRFFZ

999FFC
PCN