ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G158870
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRD1V

980656
PCN | MDDS

SRD1W

980657
PCN | MDDS

SRFFZ

999FFC
PCN | MDDS