ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

978025
PCN | MDDS
978026
PCN | MDDS
978027
PCN | MDDS
978028
PCN | MDDS
978029
PCN | MDDS