ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® ® NUC

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เพื่อ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Management Engineระดับองค์กรของ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) พร้อมIntel® Optane™เทคโนโลยีเพื่อ Intel® NUC

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Chipset Device Software for NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN