ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

978014
PCN | MDDS
978015
PCN | MDDS
978016
PCN | MDDS
978017
PCN | MDDS
978018
PCN | MDDS
978019
PCN | MDDS