ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์®กราฟิก Intel® DCH® NUC

ดาวน์โหลด อัปเดต BIOS [DNKBLi30]

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI เพื่อ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

ดาวน์โหลด Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Integrator Toolkit

ดาวน์โหลด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยี Intel® Optane™สําหรับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Windows Server ๒๐๑๖ * สําหรับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด เครื่องมือ Intel® VCUST

ดาวน์โหลด Intel® Chipset Device Software สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN