ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [DNKBLi30]

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY และ NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit for Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC7DN

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และ Mini PC - NUC7ixDN

เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Products

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® Server 2016 for Intel® NUC